Sporombygning Køge Station spor 5 samt ombygning af ovk. 115

Ydelser

  • Svelle- og skinneudveksling
  • Optagning, bygning og ilægning af nyt sporskifte
  • Indbygning af ballast og underballast
  • Etablering af nyt afvandingssystem
  • Justeringsarbejder