Ydelser

  • Udskiftning af skinner og sveller (29 km)
  • Svelleudveksling (11 km)
  • Ballastrensning (36 km)
  • Udskiftning af skærver og underballast
  • Fornyelse af sporskifter (15 stk.)
  • Fornyelse af overkørsler (35 stk.)
  • Fornyelse af overgange (7 stk.)
  • Drænarbejder (10 km)